30 Απρ 2008

Τέλος της 11ης ενότητας. Η Μενεστρέλλων Πολιτεία περιλαμβάνει τώρα 55 αναρτήσεις: 11 εξαιρετικά βιβλία και 44 μουσικά διαμάντια. Από αυτά 11 γυναίκες συνθέτες, 11 παιδικά τραγούδια και 11 συνθέσεις για κιν/φο ή θέατρο. Οι αριθμοί δεν είναι τυχαία συμβατοί, αλλά προϊόν ποσόστωσης. Ο σκοπός είναι να προάγεται η συνθετική προσπάθεια των γυναικών αλλά και όσων ασχολούνται με την τρυφερή ηλικία, καθώς και όσων συνθέτουν μουσική για την 6η και 7η τέχνη.