30 Ιουν 2013Παρουσίαση βιβλίου
Τα μουσικά όργανα των Αρχαίων Ελλήνων
Κοτσανάς Κώστας
Προσωπική έκδοση, 2009
Ο Κωνσταντίνος Κοτσανάς Μηχανολόγος του Πολυτεχνείου Πάτρας από την Αιγείρα Αχαΐας εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού και ιδιαίτερα στο πεδίο της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας.
Το συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζει με συνοπτικό και απλό τρόπο τα μουσικά όργανα της αρχαιότητας. Η εικονογράφηση περιλαμβάνει φωτογραφίες ανακατασκευασμένων έργων με βάση τα αρχαία πρότυπα.