6 Οκτ 2011

Παρουσίαση βιβλίου
Η Ελληνική τραγωδία
Από την απελευθέρωση ως τους συνταγματάρχες
Τσουκαλάς Κων/νος
Εκδ. Ολκός 1974

Ένα μικρό βιβλίο που καταφέρνει να δώσει συνοπτικά μια εικόνα της πορείας της χώρας από την Τουρκοκρατία μέχρι την προδικτατορική περίοδο, με ιδιαίτερη έμφαση βέβαια στην τελευταία.
Πάντως δεν πρόκειται για εγχειρίδιο ιστορίας, όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας, καθηγητής Κοινωνιολογίας, υπογραμμίζει στον πρόλογό του.
«... αυτό το έργο δεν προτίθεται να παρουσιαστεί ως ιστορικό αφήγημα ... αλλά να δώσει ένα πλαίσιο που θα βοηθά στην ερμηνεία της. Γι’ αυτό το λόγο το βάρος έπεσε κυρίως σε μερικές πρόσφατες περιόδους, κατά τις οποίες μια ανακατάταξη των κοινωνικών δυνάμεων έδωσε αφορμή σε σημαντικές πολιτικές αλλαγές και βαθιές μεταβολές στην κοινωνική δομή. Αυτοί οι νέοι προσανατολισμοί βοηθού με τη σειρά τους, να γίνει κατανοητή η μεταγενέστερη εξέλιξη του συστήματος.... Περισσότερο παρά για οποιαδήποτε άλλη χώρα, είναι απαραίτητη η συσχέτιση μεταξύ των εθνικών και των διεθνών παραγόντων, προκειμένου να κατανοήσουμε τη σύγχρονη Ελλάδα...»