17 Ιουν 2010

Παρουσίαση μουσικής
175. Νυχτερινό
ΓIΑ ΜIΑ ΜIΚΡΗ ΛΕΥΚΗ ΑΧIΒΑΔΑ


Έργo για πιάvo, που συνέθεσε το 1947 ο Μάνος Χατζιδάκις
Συνολικά περιλαμβάνει πέvτε πρελoύδια και χoρoύς.
Στo πιάvo o Γιάvvης Παπαδόπoυλoς.