31 Ιουλ 2008

Τέλος της 17ης ενότητας. Μπορεί τα «σχόλια» και η αλληλογραφία που λαμβάνει η «Μενεστρέλλων Πολιτεία» να μην εκτίθενται σε κοινή θέα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Συμβαίνει επίσης κάποιοι να προτείνουν ιδέες για ανάρτηση. Αυτό χαροποιεί ιδιαίτερα τον Οδυσσέα Ξένο, γιατί σημαίνει ενεργητική συμμετοχή στην ζωή της Πολιτείας. Το υλικό που έχει συγκεντρωθεί είναι πολύ πλούσιο και υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική ως προς την σειρά ανάρτησης.