31 Αυγ 2008

Τέλος της 19ης ενότητας. Την Μενεστρέλλων Πολιτεία επισκέπτονται συνεχώς καινούργιοι περιηγητές. Ένας «ταξιδιωτικός οδηγός» λοιπόν είναι απαραίτητος. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος ανοίξει την τελευταία σελίδα, αλλά κατεβαίνοντας στο juke box, βάλει ένα τραγούδι παλαιότερο να παίξει, δεν θα βρεί να διαβάσει πληροφορίες σχετικές με αυτό μπροστά του στην τελευταία σελίδα. Θα πρέπει να συγκρατήσει τον αύξοντα αριθμό του τραγουδιού, να κατέβει στο κάτω μέρος της δεξιάς στήλης στην ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ και να «μπει» στον αντίστοιχο μήνα, δηλαδή στην αντίστοιχη παλαιότερη σελίδα. Απλό;