21 Αυγ 2008

Τέλος της 18ης ενότητας. Θερινή ακινησία ή δράση; Η Μενεστρέλλων Πολιτεία επέλεξε την δράση. Εκ βάθρων λοιπόν ανασυγκρότηση του Juke Box. To 1o «μηχάνημα» καταργήθηκε τελείως και μεταφέρθηκαν όλα τα κομμάτια στο 2ο. Αυτό επιβλήθηκε από τις περιστάσεις (τεχνολογικά προσκόμματα λόγω copyright) και δεν ήταν δική μας επιλογή. Τώρα όλα τα τραγούδια παρουσιάζονται με αύξοντα αριθμό, που αντιστοιχεί στις αναρτήσεις. Καλή ακρόαση λοιπόν.