31 Μαΐ 2008

Τέλος της 13ης ενότητας. Μερικά στατιστικά στοιχεία για την «Μενεστρέλλων Πολιτεία». Στο πρώτο 6μηνο κατεγράφησαν 1700 επισκέψεις από 20 χώρες του πλανήτη. Εκτός από την Ελλάδα κυκλοφορούν μεταξύ μας περιηγητές από Γερμανία, Βρετανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Καναδά, Κύπρο κλπ. Δεν επιδιώκουμε την «δημοφιλία», αλλά τις επιλεκτικές επισκέψεις των αρίστων. Ελιτιστές εσμέν αλλά ανοικτοί σε ανοικτά μυαλά.