17 Μαρ 2008

Τέλος της 8ης ενότητας. Τα «Μέσα» και οι δισκογραφικές εταιρίες προβάλλουν συνήθως τον ερμηνευτή-εκτελεστή του τραγουδιού. Η Μενεστρέλλων Πολιτεία πιστεύει ότι οι κύριοι συντελεστές είναι οι δύο δημιουργοί, δηλαδή ο συνθέτης και ο λογο-γράφος (ποιητής ή στιχουργός). Ο τραγουδιστής δεν είναι παραγωγός τέχνης, αλλά αναπαραγωγός, που η ερμηνεία του μπορεί να αναδείξει το κομμάτι ή αντίθετα να το φτωχύνει.